Poniższy tekst reguluje korzystanie z witryny internetowej https://frutrans.com przez użytkowników Internetu. Prosimy o uważne przeczytanie Informacji prawnej za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, ponieważ może ona zostać zmodyfikowana w dowolnym momencie. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami, nie korzystaj ze strony internetowej.

WŁASNOŚĆ
Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego informuje się, że właścicielem strony internetowej jest Firma Działalność Usługowa Mariusz Kępka, marka handlowa FruTrans, Olszew 8A, 05-610 Goszczyn, NIP 7971653903.

OBIEKT
Za pośrednictwem tej witryny użytkownicy mają dostęp do różnych treści i informacji udostępnianych przez https://frutrans.com lub przez zewnętrznych dostawców usług i treści. FRUTRANS, zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie prezentacji, konfiguracji i lokalizacji strony internetowej, a także treści, produktów i usług w niej zawartych. Dostęp, nawigacja i korzystanie z Witryny https://frutrans.com oznacza i zakłada akceptację niniejszych Ogólnych warunków przez Użytkownika. W tym sensie przez Użytkownika należy rozumieć osobę, która uzyskuje dostęp, przegląda, wykorzystuje lub uczestniczy w usługach i działaniach, bezpłatnych lub uciążliwych, opracowanych w Witrynie. Celem niniejszej Informacji prawnej jest uregulowanie dostępu, nawigacji i korzystania z Witryny.

WARUNKI DOSTĘPU
Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny i nieodpłatny, ponieważ do korzystania z niektórych usług konieczne jest wcześniejsze uwierzytelnienie poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Gdy konieczne jest podanie danych osobowych w celu uzyskania dostępu do niektórych treści lub korzystania z usługi, użytkownicy zagwarantują jej prawdziwość, dokładność, autentyczność i ważność. FRUTRANS, zapewni wspomnianym danym odpowiednie zautomatyzowane przetwarzanie w zależności od ich charakteru lub celu, zgodnie z warunkami i warunkami wskazanymi w sekcji Polityka prywatności .

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / PRAWA AUTORSKIE
FRUTRANS, jest właścicielem tej strony. Wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej w tym portalu internetowym są wyłączną własnością firmy, która jest właścicielem strony internetowej lub stron trzecich (o ile nie wskazano inaczej), więc dostęp do niej lub korzystanie z niej użytkownika, nie powinno być w żaden sposób uważane za udzielenie licencji na użytkowanie lub prawo do dowolnego składnika aktywów.

Użytkownicy strony mogą korzystać z jej treści wyłącznie w celach prywatnych, osobistych lub zawodowych. Wykorzystanie strony internetowej lub dowolnego jej elementu do celów komercyjnych lub nielegalnych jest absolutnie zabronione.

Żadne czynności powielania, modyfikacji, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania strony internetowej lub jej zawartości nie mogą być przeprowadzane bez uprzedniej pisemnej zgody FRUTRANS, chyba że jest to prawnie dozwolone.

FRUTRANS, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez osoby trzecie z treści strony internetowej i może wykonywać wszelkie odpowiadające jej działania cywilne lub karne w przypadku naruszenia tych praw przez użytkownika.

Konieczne jest zezwolenie na instalację plików cookie wysyłanych przez serwer Strony.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Treści zawarte na stronie internetowej były przygotowywane przez cały czas w dobrej wierze w celu przekazywania informacji użytkownikom, dlatego firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za integralność lub dokładność wyżej wymienionych Informacje nie gwarantują dokładności ani aktualizacji informacji, które można z nich uzyskać, które mogą zostać zmodyfikowane bez uprzedniego powiadomienia. Nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne, formalne lub liczbowe, które może zawierać strona internetowa.

FRUTRANS, nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie witryny przez użytkowników.

  1. Odpowiedzialność za działanie strony internetowej.
    FRUTRANS, podejmie próbę zminimalizowania problemów spowodowanych błędami technicznymi i może tymczasowo zawiesić usługi i zawartość strony internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji, ulepszeń lub napraw, nie powodując żadnej rekompensaty dla użytkownik dla tych pojęć.

Należy zauważyć, że niektóre informacje zawarte na tej stronie mogły zostać utworzone lub zgromadzone w plikach lub formatach, które nie są zwolnione z błędów, więc nie można zagwarantować, że usługi nie zostaną przerwane ani nie zostaną dotknięte takimi problemami.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać poniesione przez użytkownika w wyniku przeglądania tej strony internetowej lub innych przesłanych obiektów zewnętrznych.

Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usług lub ich wadliwego działania, które mają swoje źródło w przypadku zdarzenia losowego, siły wyższej lub innych przyczyn pozostających poza jego kontrolą.

  1. Odpowiedzialność za korzystanie z linków
    Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z istnienia linków między zawartością tej witryny a treściami znajdującymi się poza nią, ani innymi odniesieniami do treści zewnętrznych w stosunku do tej strony.

Strona zawiera linki do naszych profili w sieciach społecznościowych.

W przypadku, gdy firma w jakikolwiek sposób zweryfikuje niezgodność z prawem strony internetowej lub zniszczy własność lub prawa osoby trzeciej odpowiedzialnej za odszkodowanie, firma usunie lub wyłączy wspomniany link.

Obecność innych linków na stronie internetowej służy wyłącznie celom informacyjnym, w żadnym wypadku nie stanowi zaproszenia ani rekomendacji do zawarcia umowy na produkty lub usługi oferowane na docelowej stronie internetowej, w żadnym wypadku nie oznacza to wsparcia dla osoby lub podmioty, które są autorami takich treści, lub właściciele witryn, w których się znajdują.